Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2019 og 4 ára áætlun 2019-2022 verður lögð fram í bæjarstjórn til fyrri umræðu miðvikudaginn 14. nóvember. Síðari umræða um fjárhagsáætlun verður í desember. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ.

Í fjárhagsáætlun ársins 2019 verður álagningarstuðull fasteignaskatts lækkaður og eru það viðbrögð við mikilli hækkun á reiknuðu fasteignamati í Hafnarfirði milli ára. Þannig lækkar álagningarstuðull fasteignaskatts af atvinnuhúsnæði úr 1,57% í 1,40% og fasteignaskattur af íbúðahúsnæði úr 0,28% í 0,26%. Útsvarsprósentan verður áfram 14,48% en hún var lækkuð úr 14,52% árið 2017. Systkinaafsláttur á leikskólagjöldum eykst og þriðja systkini í grunnskóla fær frítt fæðisgjald.

Í tilkynningunni segir jafnframt að rekstur Hafnarfjarðarbæjar hafi gengið vel síðustu ár. Fjárhagsáætlunin geri ráð fyrir áframhaldandi jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 985 milljónir króna á árinu 2019, en hún sé áætluð 798 milljónir króna á árinu 2018. Skuldaviðmið haldi áfram að lækka og verði samkvæmt áætluninni um 120% í árslok 2019. Áætlað veltufé frá rekstri aukist um 474 milljónir króna frá áætlun 2018. Áætlað sé að fjárfesta fyrir 4,5 milljarða króna á árinu 2019. „Þessi fjárhagsáætlun staðfestir hve fjárhagur Hafnarfjarðarbæjar hefur styrkst undanfarin ár og hve mikilvægt er að haldið verði áfram á braut agaðrar fjármálastjórnunar. Skuldaviðmið bæjarins lækkar áfram samhliða því sem þjónusta sveitarfélagsins er efld. Þá lækkum við álagningarstuðul fasteignagjalda til að koma til móts við mikla hækkum fasteignamats á bæði íbúða- og atvinnuhúsnæði í bænum“ segir Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar.

Velferð, forvarnir og snemmtæk þjónusta

Í fjárhagsáætlun ársins 2019 er boðuð áframhaldandi uppbygging í bænum og aukin þjónusta við íbúa á öllum sviðum bæjarfélagsins. Félagslegum íbúðum verður áfram fjölgað markvisst og keyptar verða íbúðir fyrir um 500 milljónir króna á ári næstu fjögur ár. Auknum fjármunum verður varið í að halda áfram að þróa og festa nýja snemmtæka þjónustu í sessi en unnið hefur verið að verkefninu allt árið 2018. Verkefnið snýr að því að finna leiðir til að bæta félags-, skóla- og geðheilbrigðisþjónustu við leik- og grunnskólabörn bæjarins og fjölskyldur þeirra. Stöðugildum sálfræðinga til að sinna leik- og grunnskólum var fjölgað á árinu og eru nú um 800 nemendur á hvert stöðugildi en voru um 1200 áður.  Markmiðið er að sinna forvarnarhlutverki enn frekar, halda námskeið og ganga á biðlista. Dvalargjald á leikskóla mun áfram haldast óbreytt sjötta árið í röð. Aukinn systkinaafsláttur er af dvalargjaldi í leikskólum, afsláttur fyrir annað systkini fer úr 50% í 75% og þriðja systkini úr 75% í 100%. Tekjutengdur afsláttur leikskólagjalda verður aukinn. Afsláttarprósenta neðra þreps fer úr 40% í 75% og afsláttarprósenta efra þreps fer úr 20% í 50%. Systkinaafslætti í fæðisgjöldum nemenda í grunnskóla verður komið á, þriðja systkini fær frítt. Unnið verður áfram að verkefni um fjölþætta heilsurækt 65 ára og eldri í Hafnarfirði. Haldið verður áfram að þróa og bæta þjónustu við eldri borgara í heimahúsum svo sem með nýtingu velferðartækni, auk þess sem greind verður þörf fyrir aukið þjónustustig með viðurkenndu mælitæki.

Fylgigögn fjárhagsáætlunar er að finna HÉR