Według głównego założenia Partii Piratów prawa cywilne obywateli kraju mają status konstytucyjny,
co jest warunkiem bycia częścią demokratycznej społeczności. W przypadku obcokrajowców sprawa
się komplikuje. Obcokrajowcy powinni mieć swobodny dostęp do informacji dotyczących praw
cywilnych, w języku dla nich zrozumiałym. Ma to na celu ochronę przed odosobnieniem i
zapewnienie bycia prawomocnymi członkami społeczeństwa. Obcokrajowcy powinni mieć dostęp do
informacji dotyczących gminy, do której przynależą, informacji o zajęciach pozaszkolnych dla dzieci,
jak również informacji dotyczących spraw socjalnych oraz miejsc, do których można zgłosić się o
pomoc w razie zaistniałych problemów.

Piraci chcą, by obcokrajowcy mieli możliwość efektywnej nauki języka islandzkiego oraz zapoznania
się z funkcjonowaniem islandzkiej społeczności bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów.
Konieczne jest zapoznanie obcokrajowców z możliwościami uzyskania dotacji na konkretny cel.
Piraci chcą zapewnić wszystkim dostęp do serwisu tłumaczeń, tak w sprawach samorządowych, jak
również szkolnych i przedszkolnych.

Piraci chcą, by informacje dotyczące miasta były dostępne w tak wielu językach jak to jest tylko
możliwe, także na stronie internetowej miasta Hafnarfjörður.

Wspieranie dzieci w posługiwaniu się językiem, bądź językami ojczystymi jest niezbędne dla
pomyślnego rozwoju dzieci w szkolnictwie i podczas zabawy. Tworząc zajęcia i materiały szkolne
należy wziąć pod uwagę wielojęzyczność dzieci. Zjawisko przerywania nauki, bądź niepodejmowania
przez nastoletnich dzieci nauki na poziomie ponadgimnazjalnym jest poważnym problemem i ma to
związek z trudnościami językowymi. Piraci chcą zmniejszyć ten problem dzięki skupieniu uwagi na
prawidłowym podejściu do sprawy na poziomie szkolnym i przedszkolnym.

Piraci chcą by samorząd miejski zabezpieczał tych, którzy pracują dla miasta na umowę zlecenie,
przed zaniżonymi stawkami oraz by szanował ich prawa poprzez wypłacenie zarobku według
wyciągu z umowy zbiorowej (isl. Kjarasamningur).

Kári Valur Sigurðsson jest na 2. miejscu na liście Piratów w Hafnarfjörður.