Fyrsta tillaga starfshóps sem vinnur að mótun framtíðarstefnu um nýtingu á St. Jósefsspítala gerir ráð fyrir að efla Hafnarfjörð sem heilsubæ og halda í heiðri því fræðslustarfi sem systurnar á spítalanum unnu ötullega að. Er því lagt til svokallað lífsgæðasetur, að í húsinu verði samfélag sem býður upp á forvarnir, heilsuvernd, snemmtæka íhlutun, fræðslu og skapandi setur. Á fundi bæjarráðs í gær var starfshópnum falið að útfæra frekar tillögu hópsins um svokallað lífsgæðasetur.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að efla Hafnarfjörð sem heilsubæ og halda í heiðri því starfi sem St.Jósefssystur unnu að. Í lífsgæðasetri yrði til samfélag sem býður upp á forvarnir, heilsuvernd, snemmtæka íhlutun, fræðslu og skapandi starfsemi.
 
Héraðsskjalasafn samhliða annarri starfsemi
Starfshópurinn segir að fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar hafi sent inn nokkrar tillögur um nýtingu á spítalanum. Skortur sé á húsnæði fyrir ungt fólk með fötlun, einkum framtíðarhúsnæði og því væri lagt til að nýta húsið sem þjónustuhús fjölskylduþjónustunnar. Að lokum segir að Hafnfirðingar hafi lengi kallað eftir héraðsskjalasafni og sé húsnæðið prýðilegt fyrir slíkt safn. Sú starfsemi gæti farið fram meðfram annarri starfsemi. Stungið er upp á dagvistun samhliða skjalasafninu og hópurinn leggur til að félagasamtök líkt og Alzheimer- eða Parkinson-samtökin fái einnig afnot af húsinu.
Starfshópurinn hafði að leiðarljósi orðin HEILSA – SAMFÉLAG – SKÖPUN í vinnu sinni. Þá segir starfshópurinn að brýnt sé að hafa í huga að húsnæðið verði sjálfbært, fjölnota og sveigjanlegt. Starfshópurinn skilaði skýrslu til bæjarráðs 19. október.
 
Mynd: Hafnarfjarðarbær.