Nýverið kom út ný skýrsla um lýðheilsu ungs fólks í 8. – 10. bekk í Hafnarfirði. Skýrslan var unnin af rannsóknarmiðstöinni Rannsóknum og greiningu sem síðan 1999 hafa haft umsjón með fjölmörgum rannsóknum er kannað hafa hagi og líðan barna og ungmenna. Í skýrslunni eru unglingar úr Hafnarfirði bornir saman við jafnaldra sína á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu.

Allir nemendur, sem mættu í skólann þegar þessi rannsókn fór fram, tóku þátt eða um 85% unglinga í Hafnarfirði. Skýrslan tekur á fjölda þátta í lífi unglinga, svo sem líðan, frítíma, virkni og neyslu. Ítarlegir spurningalistar með spurningum sem mótaðar hafa verið af fagfólki í félagsvísindum. Niðurstöður fyrir Hafnarfjörð eru þær helstar að unga fólkið í Hafnarfirði lifir afar heilbrigðu lífi og má segja að mikil íþróttaiðkun sé einkenni hafnfirskra unglinga. Aukin kannabisneysla unglinga er hins vegaráhyggjuefni.
Greining áhrifaþátta á áhættuhegðun og neyslu
Forvarnarstarf meðal unglinga í grunnskólum hefur verið mjög öflugt undanfarin ár og er hið svokallaða „íslenska módel“ nú notað sem fyrirmynd starfs víðs vegar í Evrópu. Rannsóknir og greining hefur kappkostað að hámarka nýtingu rannsóknargagna með því að greina staðbundnar niðurstöður fyrir sveitarfélög, skóla og aðra á hverju ári og koma niðurstöðunum til vettvangs. Í þessari skýrslu er greint frá niðurstöðum úr Ungt Fólk-rannsókninni árið 2016. Vímuefnaneysla unglinga er skoðuð yfir tíma og ítarlega skipt niður eftir flokkum og þá eru umfangsmiklar niðurstöður er varða lýðheilsu ungmenna settar fram. Greindir eru þættir sem hafa áhrif á líkur á áhættuhegðun og vímuefnaneyslu, svo sem samband við foreldra, eftirlit og útivistartími, viðhorf til náms, líðan í skóla og þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi og tómstundastarfi. Einnig er greint frá niðurstöðum um tölvunotkun og neteinelti meðal nemenda.

Skýrslan í heild sinni er aðgengileg á vef Hafnarfjarðarbæjar og einnig hér (pdf)