Bilunin sem kom upp fyrir helgi í frárennslis dælum í dælu- og hreinsistöð Hafnarfjarðarbæjar í Hraunavík er alvarlegri en virtist við fyrstu skoðun. Þurft hefur að panta hluta búnaðar hennar sem reyndist bilaður frá erlendum birgja þannig að viðgerð mun standa yfir lengur sýndist við fyrstu skoðun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ. 

Leiðrétting: 

Í dælu og hreinsistöðinni í Hraunavík eru alla jafnan tvær hreinsunardælur í notkun og ein til vara. Hreinsunardæla 1 er í dag á fullum afkostum og hreinsar skólp sem fyrr. Hreinsunardæla tvö er sú sem bilaði fyrir helgi og verið er bíða eftir varahlut í hana til að klára viðgerð. Hreinsunardæla 3 sem er varastöð fyrir fyrstu tvær er óvirk þar sem verið er að smíða varahlut í hana hjá framleiðandanum hennar erlendis. Því var ekki hægt að virkja hana við bilun hreinsidælu númer 2  fyrir helgi.

Hreinsidæla eitt keyrir eins og fyrr sagði á fullum afkostum, hreinsidæla 2 tekur svo allt sem er umfram það sem getur orðið allt að 50%. Skólpið sem alla jafna færi í hreinsun í henni rennur nú út í flæðarmálið út undan hreinsunarstöðinni en ekki út pípurnar sem liggja 2 kílómetra úti í sjó eins og kom fram í fyrri tilkynningu í dag og fyrir helgi. Stöðin er engu að síður staðsett nokkuð frá íbúða byggð þannig að þetta ætti ekki að valda miklum óþægindum fyrir íbúa. Þá er einnig rétt að árétta að Heilbrigðiseftirlit sveitarfélagsins fylgist með framgangi mála og er að fullu upplýst.

Beðist er velvirðingar á því að í fyrri tilkynningu var sagt að óhreinsaða skólpið færi út með pípunni sem hreinsaða skólpið færi sem liggur 2 km út í sjó

Heilbrigðiseftirlit bæjarins hefur verið látið vita og fylgist með framvindu viðgerðarinnar en henni ætti að ljúka um miðja næstu viku. Eins og fram kom í tilkynningunni þegar bilunin kom upp þá gætu bæjarbúar gætu orðið varir við það að fuglar safnist saman við útrennslið á meðan að ástandið varir. Aðeins er um hluta skólps að ræða á ákveðnum álags punktum þannig að ekki er um þannig magn að ræða að ástæða sé til að hana áhyggjur.

Meira um stöðina í Hraunavík:

Bygging stöðvarinnar lauk árið 2007 og var hún þá tekin í gagnið. Í hreinsistöðinni er allt skólp frá Hafnarfjarðarbæ hreinsað með 1. þreps hreinsun. Í því felst að öll föst efni (hrat) stærri en 3 mm í þvermál eru síuð frá skólpinu í tveimur grófsíum (þrepasíum). Að auki eru fita og sandur skilin frá skólpinu. Öllu hrati og sandi er safnað í sérstakan gám, sem tæmdur er reglulega á sérstökum urðunarstað. Fitunni er safnað í sérstakt hólf í stöðinni og fitunni síðan dælt þaðan í sérstaka tankbíla, er losa síðan fituna á sérstökum urðunarstað.

Eftir þessa hreinsun er skólpinu síðan dælt út í sjó um 2 km langa útræsislögn niður á um 23 m dýpi. Þar tekur sjórinn við og eyðir eða þynnir skólpvatnið út nokkuð fljótt, þannig að styrkur mengandi efna frá útræsinu eru vel innan umhverfismarka við strandlengjuna, skv. kröfum reglugerða.