Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar sem fram fór í gær var samþykkt samhljóða ályktun varðandi framkvæmdir við Reykjanesbraut. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ. 

„Bæjarstjórn Hafnarfjarðar lýsir yfir miklum vonbrigðum með að framkvæmdir við Reykjanesbraut séu ekki hafnar og að ekki sé gert ráð fyrir þeim í nýjustu útboðsverkefnum Vegagerðarinnar. Bæjarstjórn tekur undir fyrirspurnir bæjarstjóra Hafnarfjarðar til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra þar sem krafist er skýringa á því.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar ítrekar áhyggjur af þeirri miklu bílaumferð sem í dag fer um einfalda kafla brautarinnar og tvenn gatnamót á henni, við Lækjargötu og Kapklakrika. Sá vegkafli sem enn á eftir að tvöfalda og umrædd gatnamót eru fyrir löngu orðnir miklir farartálmar og þeim fylgir síaukin slysahætta.

Mikil fjölgun ferðamanna á undanförnum árum sem fara í gegnum Leifsstöð er fordæmalaus. Sú staðreynd ásamt mikilli fjölgun íbúa á Reykjanesi og í Hafnarfirði hefur leitt til þess að umferð um Reykjanesbraut hefur margfaldast. Þetta álag á einfalda brautina í gegnum Hafnarfjörð hefur leitt til mikilla umferðartafa á þeim kafla og sífellt fleiri slysa. Er því ljóst að ekki er hægt að bíða lengur með að ráðast í tvöföldun hennar á þeim kafla.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar krefst þess að ráðherrar og alþingismenn sjái til þess að í nýrri og endurskoðaðri vegaáætlun sem lögð verður fram nú á haustþingi, verði fjármagn tryggt til að ráðast í þessar brýnu framkvæmdir á Reykjanesbrautinni í gegnum Hafnarfjörð. Skilvirkar samgöngur á svæðinu og öryggi vegfarenda er í húfi. Ljóst er að við núverandi ástand verður ekki unað lengur.“

Í bréfi bæjarstjóra, Rósu Guðbjartsdóttur, til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra er óskað eftir stöðu útboðs á framkvæmdum á Reykjanesbrautinni, þe. á vegkaflanum frá Kaldárselsvegi að mislægum gatnamótum við Krýsuvíkurveg en auk umrædds kafla er einnig brýnt að ráðist verði í framkvæmdir við gatnamótin við Kaplakrika. „Alkunna er að alvarlegt ástand vegkaflans, slys eru þar tíð og umferðarþungi gríðarlegur,“ segir í bréfinu og óskað eftir skýrum svörum um hvenær áætlað er að setja framkvæmdirnar í útboð og hvað hefur tafið það hingað til.